Chronological Files - Bibliography

Box 1 of 3


Note: AY = Academic Year

AY 1922-23 - Newsprint

AY 1923-24

AY 1924-25

AY 1925-26

AY 1926-27

AY 1927-28

AY 1928-29

AY 1929-30

AY 1930-31

AY 1931-32 - Photo

AY 1932-33

AY 1933-34

AY 1934-35

AY 1935-36

AY 1936-37

AY 1937-38

AY 1938-39

AY 1939-40

AY 1940-41

AY 1941-42

AY 1942-43 - Photo

AY 1943-44

AY 1944-45 - Newsprint

AY 1945-46

AY 1946-47 - Newsprint

AY 1947-48 - Newsprint

AY 1948-49

AY 1949-50 - Newsprint

AY 1950-51 - Folders contains Downtown Division Library Reports 1950 thru 1962

AY 1951-52

AY 1952-23

AY 1953-54

AY 1954-55

AY 1955-56

AY 1956-57

AY 1957-58

AY 1958-59

AY 1959-60 - Newsprint

AY 1960-61 - Newsprint

AY 1961-62

AY 1962-63 - Newsprint

AY 1963-64

AY 1964-65 - Newsprint

AY 1965-66 - Newsprint

AY 1966-67

AY 1967-68

AY 1968-69 - Newsprint

AY 1969-70

AY 1970-71 - Folder contains Memorandum regarding placement of law building

AY 1971-72 - Newsprint

AY 1972-73

AY 1973-74 - Newsprint

AY 1974-75 - Newsprint

AY 1975-76 - Newsprint

AY 1976-77 - Newsprint

AY 1977-78

AY 1978-79 - Newsprint

AY 1979-80 - Contains Self-study report

Box 2 of 3


AY 1980-81

AY 1981-82

AY 1982-83

AY 1983-84

AY 1984-85

AY 1985-86

AY 1986-87 - Contains Self-Study Report

AY 1987-88 - Newsprint

AY 1988-89 - Newsprint

AY 1989-90 - Newsprint

AY 1990-91 - Newsprint

AY 1991-92 [2 folders] - Newsprint

AY 1992-93 [2 folders] - Newsprint - Contains annual reports

Box 3 of 3


AY 1993-94 [2 folders] - Newsprint

AY 1994-95 - Newsprint

AY 1995-96 - Newsprint

AY 1996-97 - Newsprint

AY 1997-98 - Newsprint

AY 1998-99 - Newsprint

AY 1999-2000

AY 2000-01 - Newsprint

AY 2001-02 - Newsprint

AY 2002-03 - Newsprint

AY 2003-04 - Newsprint